Kojey Radical, Kelis un Tiana Major9 ir 'Talkin' jaunā vizuālā veidā

Kojey Radical 'Talkin' videoklips, kurā piedalās Kelis un Tiana Major9