Lil Cease saka, ka Diddijs ieteica Bigijam neatriebties pēc Sajūga Naita bēdīgi slavenā Source Awards sadales.

Lil Cease saka, ka tieši Didijs konsultēja The Notorious B.I.G. neatriebties pēc Suge Knight bēdīgi slavenā 1995. gada Source Awards diss.