Vils Pakers saka, ka LAPD Vila Smita Oskara balvas pļauku definējusi kā “akumulatoru”

94. Oskara balvu pasniegšanas ceremonijas vadošie producenti Vils Pekers un Kriss Roks parūpējās, lai Vils Smits nenonāktu rokudzelžos.