Tiesnesis apstiprina Lila Pīpa mammas nelikumīgās nāves prasību pret viņa pārvaldības uzņēmumu

Tiesnesis ir apstiprinājis nelikumīgas nāves tiesas prāvu, ko Lila Pīpa māte iesniedza pret viņa bijušo pārvaldības uzņēmumu.